RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sociální dialog a účast zaměstnanců

Zaměstnanost a sociální politika

Dialog se sociálními partnery představuje jeden z pilířů evropského sociálního modelu. Je pevně zakotven ve Smlouvě o založení Evropského společenství a obsahuje diskuse, konzultace, jednání a společné akce zahrnující zastupující organizace sociálních partnerů. Evropský sociální dialog, který může být dvoustranný nebo trojstranný, doplňuje vnitrostátní dohody o sociálním dialogu, které existují ve většině členských států. Na základě zásad solidarity, odpovědnosti a účasti tvoří hlavní cestu, kterou sociální partneři přispívají k tvorbě evropských sociálních norem a hrají životně důležitou roli při řízení Unie.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky