RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Социален диалог и участие на служителите

Заетост и социална политика

Диалогът със социалните партньори представлява един от стълбовете на европейския социален модел. Твърдо заложен в Договора за създаване на Европейската общност, той обхваща дискусии, консултации, преговори и съвместни действия, включващи представителни организации на социалните партньори. Европейският социален диалог, който може да бъде двустранен или тристранен, допълва националните споразумения за социален диалог, които съществуват в повечето държави-членки. Основан на принципите на солидарност, отговорност и участие, той представлява основния канал, чрез който социалните партньори допринасят за създаването на европейски социални стандарти, и играе жизненоважна роля за управлението на Съюза.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата