RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ágazati európai szociális párbeszéd

Az ágazati szociális párbeszédbizottságok megkönnyítik a közösségi szintű ágazati szociális párbeszédet. A párbeszéd alapvető jelleggel járul hozzá az európai szociális politika megvalósításához.

JOGI AKTUS

A Bizottság 98/500/EK határozata (1998. május 20.) a szociális partnerek közötti európai szintű párbeszéd előmozdítására irányuló ágazati párbeszédbizottságok létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 225., 1998.8.12.]

ÖSSZEFOGLALÓ

A szociális párbeszéd az európai szociális modell és kormányzás alapvető eleme. A szociális partnerekkel folytatott konzultáció hozzájárul az európai szociális politika kialakításához, valamint a szociális normák meghatározásához.

Ennek megfelelően az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 152. cikkének értelmében az Európai Unió (EU):

  • elismeri és támogatja a szociális partnerek európai szintű szerepvállalását;
  • önállóságuk tiszteletben tartása mellett elősegíti a szociális partnerek közötti párbeszédet.

Az EUMSZ 154. cikkének értelmében a szociálpolitika területére vonatkozó jogalkotási javaslatok benyújtása előtt a Bizottság konzultál a szociális partnerekkel. E konzultáció célja az uniós fellépés irányának meghatározása, és amennyiben a Bizottság azt szükségesnek ítéli, a jogszabály tartalmának értékelése.

Az európai szociális partnerekkel folytatott konzultáció az EUMSZ 155. cikkének értelmében szerződéses kapcsolatokhoz, így megállapodásokhoz vezethet.

Az európai szinten megvalósuló ágazati szociális párbeszédet az európai munkaadók és munkavállalók képviselői gazdasági ágazatonkénti csoportokban folytatják. Ez a párbeszédnek és a tárgyalásoknak egy olyan szintjét jelenti, amely lehetővé teszi az egyes ágazatok speciális problémáinak jobb megértését.

Ágazati párbeszédbizottságok

Egy adott szakmai ágazat szociális partnerei közösen ágazati párbeszédbizottság felállítását kérhetik. E bizottságok véleményét kikérik a szociális következményekkel járó, közösségi szintű fejleményekről. A bizottságok megkönnyítik az ágazati szociális párbeszéd lefolytatását.

Az ágazati szakszervezeteknek és munkaadói szervezeteknek meg kell felelniük bizonyos feltételeknek:

  • konkrét ágazathoz vagy szakmához tartoznak és európai szinten is szervezettek;
  • olyan szervezetekből állnak, amelyek maguk is részei a tagállamok szociális partneri struktúráinak, és jogosultak megállapodások tárgyalására, és amelyek több tagállamban reprezentatívak;
  • megfelelő jogosultsággal rendelkeznek a konzultációs folyamatban való részvételhez.

Negyven szakmai ágazatban állítottak fel bizottságokat, amelyek lefedik az európai gazdasági tevékenység legjelentősebb területeit (mezőgazdaság, halászat, ipar, kereskedelem, személyek és vállalatok számára nyújtott szolgáltatások, bankok, posta, közlekedés, sport, színház, audiovizuális ágazat, telekommunikáció, munkaerő-kölcsönzés, helyi és regionális önkormányzat stb.).

Összetétel és működés

Az ágazati párbeszédbizottságok évente legalább egy alkalommal üléseznek. Ezek a bizottságok 64 tagból állnak. Az elnökséget általában felváltva látja el a szakszervezetek vagy a munkaadói szervezet egy képviselője vagy – kérésük alapján – a Bizottság képviselője.

Minden bizottság a Bizottsággal együtt munkatervet dolgoz ki.

Háttér

A Bizottság támogatja az ágazati szociális párbeszéd fejlődését. Az ágazati szociális párbeszédbizottságok felállítása ennek megfelelően az 1998-as „Adapting and promoting the social dialogue at Community level” (A szociális párbeszéd közösségi szintre való emelése és támogatása) című közlemény eredménye.

A 2002-es, „Az európai szociális párbeszéd mint a modernizáció és a változás ereje” című közlemény lehetővé tette, hogy javuljon a párbeszéd működése, valamint a szerkezeti reprezentativitás. Ezen túlmenően a 2004-es „Partnership for change in an enlarged Europe” (Partnerség a változásért a kibővített Európában) című közleményében a Bizottság támogatja az ágazatok közti együttműködést, valamint a szinergiák keresését mind nemzeti, mind európai szinten.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

98/500/EK bizottsági határozat

1998.5.20.

HL L 225., 1998.8.12.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

1792/2006/EK bizottsági rendelet

2007.1.1.

HL L 362., 2006.12.20.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Bizottsági szolgálati munkadokumentum (2010. július 22.) az európai ágazati szociális párbeszéd működéséről és lehetőségeiről [SEC(2010) 964 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
A Bizottság mérleget von az 1998 óta folytatott ágazati szociális párbeszédről. Ez a munkadokumentum javaslatokat tartalmaz továbbá az e területen megvalósított munkák minőségének és szerkezetének javítására.

Utolsó frissítés: 17.07.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére