RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 9 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Comitetul european de întreprindere (începând din 2011)

Noua directivă privind comitetele europene de întreprindere îmbunătăţeşte dreptul lucrătorilor la informare şi la consultare transnaţională, în cadrul întreprinderilor de dimensiune europeană. Noile dispoziţii trebuie să permită creşterea numărului de comitete şi să garanteze buna lor funcţionare.

ACT

Directiva 2009/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Această directivă vizează garantarea drepturilor lucrătorilor la informare * şi la consultare transnaţională *. Aceasta prevede instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi de consultare a lucrătorilor în întreprinderile sau în grupurile de întreprinderi de dimensiune europeană *.

Chestiunile abordate de către comitetul european de întreprindere sau de procedura de informare şi de consultare sunt aspectele cu caracter transnaţional.

Atribuţiile comitetului european de întreprindere sau domeniul de aplicare al procedurilor de informare şi consultare privesc: toate unităţile din întreprindere sau toate întreprinderile membre ale grupului de întreprinderi de dimensiune europeană situate în statele membre.

Statele membre pot hotărî să nu aplice directiva personalului navigant din marina comercială.

Influenţa dominantă a unei întreprinderi

Directiva defineşte noţiunea de întreprindere „care exercită controlul”, şi anume care exercită o influenţă dominantă asupra unei întreprinderi „controlate”. Această legătură de influenţă se stabileşte atunci când o întreprindere:

  • deţine majoritatea capitalului subscris al întreprinderii;
  • dispune de majoritatea voturilor ataşate acţiunilor emise de întreprindere; sau
  • poate numi mai mult de jumătate din membrii consiliului de administraţie, de conducere sau de supervizare a întreprinderii (acest din urmă criteriu este hotărâtor).

Crearea unui comitet european de întreprindere

Conducerea centrală a întreprinderii sau a grupului este responsabilă de instituirea unui comitet sau a unei proceduri de informare şi de consultare. În absenţa desemnării unui astfel de reprezentant, atunci când conducerea nu este situată într-un stat membru al Spaţiului Economic European (SEE), responsabilitatea revine unităţii sau întreprinderii care angajează cel mai mare număr de lucrători în statele membre.

Conducerea centrală iniţiază negocierile pentru instituirea comitetului european de întreprindere sau a procedurii de informare şi de consultare. Aceasta acţionează:

  • din proprie iniţiativă; sau
  • la cererea scrisă a cel puţin 100 de lucrători (sau a reprezentanţilor acestora) din cel puţin două întreprinderi (sau unităţi) situate în cel puţin două state membre diferite.

Un organism special de negociere este constituit de către reprezentanţii lucrătorilor. Aceştia sunt aleşi sau desemnaţi, în funcţie de numărul de angajaţi din fiecare stat membru în care întreprinderea este prezentă. Organismul special negociază un acord cu conducerea în vederea definirii funcţionării comitetului european de întreprindere şi a modalităţilor de implementare a procedurii de informare şi de consultare a lucrătorilor.

Membrii acestui organism beneficiază de aceeaşi protecţie ca reprezentanţii lucrătorilor, în conformitate cu dispoziţiile din legislaţia naţională şi/sau cu practica din ţara în care sunt angajaţi.

Context

Directiva 94/45/CE s-a abrogat începând cu 6 iunie 2011, data intrării în vigoare complete a prezentei directive.

Termeni-cheie
  • Întreprindere de dimensiune europeană: care angajează cel puţin 1 000 de lucrători în statele membre şi cel puţin 150 de lucrători în fiecare două state membre diferite.
  • Informare: transmiterea de date de către angajator reprezentanţilor lucrătorilor pentru a le permite să se familiarizeze cu subiectul tratat şi să îl examineze. Reprezentanţii lucrătorilor pot, în special, să realizeze o evaluare aprofundată a posibilului impact şi, atunci când este cazul, să pregătească acţiuni de consultare.
  • Consultare: stabilirea unui dialog şi schimbul de opinii care să le permită reprezentanţilor lucrătorilor să emită un aviz cu privire la măsurile propuse. Acest aviz va putea fi luat în considerare în cadrul întreprinderii sau al grupului de întreprinderi.

REFERINŢĂ

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Directiva 2009/38/CE

5.6.2009
6.6.2011 (articolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 11,)
(anexa I)

5.6.2011

JO L 122 din 16.5.2009

Ultima actualizare: 18.02.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii