RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Det sociala trepartstoppmötet för tillväxt och sysselsättning

Det sociala trepartstoppmötet bidrar till en effektiv social dialog för att utforma och förverkliga Europeiska unionens (EU:s) ekonomiska och sociala politik. Det ringar in den branschövergripande sociala dialogen, för att föra en dialog om allmänna politiska teman.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2003/174/EG av den 6 mars 2003 om inrättande av ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning.

SAMMANFATTNING

Det sociala trepartstoppmötet ska säkerställa en social dialog mellan EU:s institutioner, arbetsgivarnas representanter och arbetstagarna. Toppmötet ska äga rum som en del av en branschövergripande dialog. På dess agenda ligger därför teman som rör alla ekonomiska sektorer och arbetstagarna i Europeiska unionen (EU).

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) erkänner också numera att toppmötet bidrar till ett gott genomförande av den europeiska sociala dialogen (artikel 152).

Funktionssätt

Toppmötet sammanträder minst en gång om året, före Europeiska rådets vårmöte. Det samlar representanter för:

  • företrädare för det sittande ordförandelandet i rådet och de två nästkommande ordförandeländerna;
  • kommissionen;
  • arbetsmarknadens parter, som är fördelade på två lika stora delegationer, med tio företrädare för arbetstagarna och tio företrädare för arbetsgivarna.

Toppmötets dagordning fastställs gemensamt av representanterna för institutionerna och arbetsmarknadens parter.

Bakgrund

Det sociala toppmötet har ersatt sysselsättningskommittén efter ett gemensamt beslut av arbetsmarknadens parter vid toppmötet i Laeken i december 2001.

Det institutionaliserar de informella sociala toppmöten som hölls sedan december 2000 som en del av Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Beslut 2003/174/EG

6.3.2003

-

EUT L70, 14.3.2003

Senast ändrat den 25.10.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början