RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Trójstronny Szczyt Społeczny ds. Wzrostu i Zatrudnienia

Trójstronny Szczyt Społeczny wspiera dialog społeczny w zakresie przygotowania i wdrażania polityki gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej (UE). Stanowi platformę społecznego dialogu międzysektorowego na rzecz wymiany opinii na temat prowadzonej polityki.

AKT

Decyzja Rady 2003/174/WE z dnia 6 marca 2003 r. ustanawiająca Trójstronny Szczyt Społeczny ds. Wzrostu i Zatrudnienia.

STRESZCZENIE

Zadaniem Trójstronnego Szczytu Społecznego jest zapewnienie dialogu społecznego (DE) (EN) (FR) między instytucjami europejskimi a przedstawicielami pracodawców i pracowników. Szczyt odbywa się w ramach dialogu międzybranżowego, a omawiane tematy dotyczą wszystkich sektorów gospodarki oraz spraw pracowniczych w Unii Europejskiej (UE).

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) uznaje wkład Szczytu w prowadzenie europejskiego dialogu społecznego (art. 152).

Funkcjonowanie

Szczyt zbiera się przynajmniej raz w roku, przed wiosennym posiedzeniem Rady Europejskiej. Podczas szczytu spotykają się:

  • przedstawiciele aktualnej Prezydencji Rady oraz dwóch kolejnych Prezydencji,
  • przedstawiciele Komisji,
  • przedstawiciele partnerów społecznych, którzy dzielą się na dwie delegacje o równej liczbie delegatów składające się z dziesięciu przedstawicieli pracowników i dziesięciu przedstawicieli pracodawców.

Porządek obrad Szczytu ustalany jest wspólnie przez przedstawicieli instytucji i partnerów społecznych.

Kontekst

Na podstawie wspólnej decyzji partnerów społecznych podjętej podczas szczytu w Laeken w grudniu 2001 r. Szczyt Społeczny zastąpił dotychczasowy Stały Komitet ds. Zatrudnienia (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV).

W ten sposób nadano oficjalne ramy nieformalnym dotychczas szczytom społecznym, które odbywały się od grudnia 2000 r. w ramach strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Decyzja 2003/174/WE

6.3.2003

Dz.U. L70 z 14.3.2003

Ostatnia aktualizacja: 25.10.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony