RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid

De tripartiete sociale top draagt bij aan een doeltreffende sociale dialoog voor de vaststelling en de uitvoering van het economisch en sociaal beleid van de Europese Unie (EU). Hij vormt een platform voor de interprofessionele sociale dialoog over algemene beleidsthema’s.

BESLUIT

Besluit 2003/174/EG van de Raad van 6 maart 2003 tot instelling van een tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid.

SAMENVATTING

De tripartiete sociale top moet de sociale dialoog tussen de Europese instellingen en de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers verzekeren en vindt plaats in het kader van de interprofessionele dialoog. De besproken thema’s bestrijken alle economische sectoren en alle werknemers van de Europese Unie (EU).

Bovendien wordt de bijdrage van de top aan het goede verloop van de Europese sociale dialoog erkend in artikel 152 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Werking

De top vergadert ten minste eenmaal per jaar, voor de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad. Hij bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • het fungerende en de twee volgende voorzitterschappen van de Raad;
  • de Commissie;
  • de sociale partners, die verdeeld zijn in twee even grote delegaties van tien vertegenwoordigers van de werknemers en tien vertegenwoordigers van de werkgevers.

De agenda van de top wordt in overleg door de vertegenwoordigers van de instellingen en de sociale partners vastgesteld.

Context

De sociale top is bij een gezamenlijk besluit van de sociale partners op de top van Laken in december 2001 ingesteld en vervangt het Comité voor de werkgelegenheid.

Hij institutionaliseert de informele sociale toppen die in het kader van de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid sinds december 2000 plaatsvonden.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Besluit 2003/174/EG

6.3.2003

-

L 70, 14.3.2003

Laatste wijziging: 25.10.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven