RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kasvua ja työllisyyttä käsittelevä kolmikantainen sosiaalihuippukokous

Kolmikantainen sosiaalihuippukokous edistää tehokasta vuoropuhelua, jota työmarkkinaosapuolet käyvät Euroopan unionin (EU) talous- ja sosiaalipolitiikan muotoilemiseksi ja täytäntöön panemiseksi. Se tarjoaa foorumin yleisistä poliittisista aiheista käytävälle ammattialojen väliselle työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2003/174/EY, tehty 6 päivänä maaliskuuta 2003, kasvua ja työllisyyttä käsittelevän kolmikantaisen sosiaalihuippukokouksen perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Kolmikantaisen sosiaalihuippukokouksen tehtävänä on varmistaa EU:n toimielinten sekä työnantajien ja työntekijöiden edustajien välinen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu. Huippukokous pidetään ammattialojen välisen vuoropuhelun yhteydessä. Niinpä sen asialistalla on kaikkia Euroopan unionin (EU) toimialoja ja työntekijöitä koskevia aihealueita.

Lisäksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) tunnustetaan huippukokouksen osallistuminen EU:n työmarkkinaosapuolten asianmukaisesti käymään vuoropuheluun (152 artikla).

Toiminta

Huippukokous pidetään vähintään kerran vuodessa ennen Eurooppa-neuvoston kevätkokousta. Huippukokoukseen osallistuvat

  • neuvoston puheenjohtajana toimivan valtion edustajat ja kahden seuraavan puheenjohtajavaltion edustajat
  • komission edustajat
  • työmarkkinaosapuolten edustajat, jotka jaetaan kahteen yhtä suureen valtuuskuntaan, joista toisessa on kymmenen työntekijöiden ja toisessa kymmenen työnantajien edustajaa.

Taustaa

Sosiaalinen huippukokous on korvannut pysyvän työllisyyskomitean työmarkkinaosapuolten Laekenin huippukokouksessa joulukuussa 2010 tekemällä yhteisellä päätöksellä.

Se vakiinnuttaa joulukuusta 2000 osana Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiaa pidetyt epäviralliset sosiaaliset huippukokoukset.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Päätös 2003/174/EY

6.3.2003

-

EUVL L70, 14.3.2003

Viimeisin päivitys 25.10.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun