RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse

Det sociale trepartstopmøde bidrager til en effektiv arbejdsmarkedsdialog med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af Den Europæiske Unions (EU) økonomiske og sociale politik. Det er forum for den europæiske sociale dialog blandt arbejdsmarkedets parter vedrørende generelle politiske emner.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2003/174/EF af 6. marts 2003 om et socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse.

RESUMÉ

Det sociale trepartstopmøde skal understøtte den sociale dialog/arbejdsmarkedsdialogen mellem EU-institutionerne og arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter. Topmødet finder sted inden for rammerne af den europæiske sociale dialog blandt arbejdsmarkedets parter. Dermed dækker dagsordenen alle emner vedrørende de økonomiske sektorer og arbejdstagerne i den Europæiske Union (EU).

Derudover anerkender traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) trepartstopmødet som en del af den sociale dialog i EU (artikel 152).

Funktion

Topmødet finder sted mindst én gang årligt før Det Europæiske Råds forårsmøde. Det har deltagelse af:

  • Rådets formandskab og de to følgende formandskaber
  • Kommissionen
  • arbejdsmarkedets parter fordelt på to lige store delegationer med henholdsvis ti repræsentanter for arbejdstagerne og ti repræsentanter for arbejdsgiverne.

Topmødets dagsorden fastlægges i fællesskab af repræsentanter for institutionerne og arbejdsmarkedsparterne.

Kontekst

Det sociale trepartstopmøde erstatter Beskæftigelsesudvalget ifølge en fælles beslutning truffet af arbejdsmarkedsparterne under topmødet i Laeken i december 2001.

Hermed institutionaliseres de uformelle sociale topmøder, der fra 2000 blev afholdt under Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2003/174/EF

6.3.2003

-

EUT L70 af 14.3.2003

Seneste ajourføring: 25.10.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top