RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Trojstranná sociální vrcholná schůzka pro růst a zaměstnanost

Trojstranná sociální vrcholná schůzka přispívá k účinnému sociálnímu dialogu při vytváření a provádění hospodářských a sociálních politik Evropské unie (EU). Je to fórum meziodvětvového sociálního dialogu pro vedení rozhovorů o obecných politických otázkách.

AKT

Rozhodnutí Rady 2003/174/ES ze dne 6. března 2003 o ustavení trojstranné sociální vrcholné schůzky pro růst a zaměstnanost

PŘEHLED

Úlohou vrcholné schůzky je zajistit sociální dialog (DE) (EN) (FR) mezi orgány Společenství a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců. Vrcholná schůzka se koná v rámci meziodvětvového dialogu. Na programu má témata týkající se všech hospodářských odvětví a všech pracovníků v Evropské unii (EU).

Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) uznává její přínos k řádnému vedení evropského sociálního dialogu (článek 152).

Fungování

Trojstranná sociální vrcholná schůzka se koná alespoň jednou za rok před jarním zasedáním Evropské rady. Sestává ze zástupců:

  • předsednictví Rady a dvou následných předsednictví;
  • Komise;
  • sociálních partnerů, kteří se rozdělují do dvou delegací stejné velikosti, složených z deseti zástupců zaměstnanců a deseti zástupců zaměstnavatelů.

Program jednání společně určují zástupci orgánů Unie a sociálních partnerů.

Kontext

Trojstranná sociální vrcholná schůzka nahradila Stálý výbor pro zaměstnanost (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) na základě společného rozhodnutí sociálních partnerů na zasedání Evropské rady v Laekenu v prosinci 2010.

Institucionalizuje tak neformální sociální schůzky, které se konaly od prosince 2000 v rámci Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost.

ODKAZY

AktVstup v platnostProvedení v členských státechÚřední věstník

Rozhodnutí 2003/174/ES

6. 3. 2003

Úř. věst. L 70

ze dne 14. 3. 2003

Poslední aktualizace: 25.10.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky