RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prioriteringar och mål: den sociala agendan

Sysselsättning och socialpolitik

EU:s sysselsättnings- och socialpolitik har som mål att främja sysselsättningen, förbättra levnads- och arbetsvillkoren, säkra ett fullgott socialt skydd, åstadkomma dialog mellan arbetsmarknadens parter, utveckla de mänskliga resurserna för att möjliggöra en varaktigt hög sysselsättning samt bekämpa social utestängning. Den nya socialpolitiska agendan för 2006–2010 har tillkommit som ett led i nystarten av Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning. Agendan uppfyller EU:s mål för solidaritet och välstånd genom två grundläggande prioriteringar: dels sysselsättning, dels kampen mot fattigdom och främjandet av lika möjligheter.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början