RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prednostne naloge in cilji: socialna agenda

Politika zaposlovanja in socialna politika

Cilji socialne politike Evropske unije so spodbujati zaposlovanje, izboljšati življenjske in delovne pogoje, primerna raven socialne zaščite, dialog s socialnimi partnerji, razvoj človeških virov za zagotavljanje visoke in trajnostne stopnje zaposlenosti ter ukrepi za boj proti izključenosti. Nova socialna agenda za obdobje 2006–2010 je umeščena v okvir oživitve lizbonske strategije za rast in delovna mesta. Z dvema temeljnima prednostnima nalogama se odziva na evropske cilje solidarnosti in blaginje: zaposlovanje ter ukrepi za boj proti revščini in spodbujanje enakih možnosti.

Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh