RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Priority a ciele: sociálny program

Zamestnanosť a sociálna politika

Cieľom sociálnej politiky Európskej únie je podporovať zamestnanosť, zlepšenie životných a pracovných podmienok, primeranú úroveň sociálnej ochrany, dialóg medzi sociálnymi partnermi, rozvoj ľudských zdrojov zameraný na zabezpečenie vysokej a udržateľnej úrovne zamestnanosti a opatrenia na boj proti vylúčeniu. Nový sociálny program na roky 2006 – 2010 je vytvorený v kontexte znovuoživenia Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Zohľadňuje európske ciele solidarity a prosperity prostredníctvom základných priorít: zamestnanosti a krokov zameraných na riešenie chudoby a podporu rovnosti príležitostí.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok