RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Priorytety i cele: agenda społeczna

Zatrudnienie i polityka społeczna

Celem polityki społecznej Unii Europejskiej jest promowanie zatrudnienia, poprawa warunków życia i pracy, odpowiedni poziom ochrony społecznej, dialog z partnerami społecznymi, rozwój kapitału ludzkiego, jak również zapewnienie wysokiego i zrównoważonego poziomu zatrudnienia oraz środków na rzecz zwalczania wyłączenia społecznego. Nowa agenda społeczna na lata 2006–2010 została opracowana w kontekście ponownego uruchomienia strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Stanowi ona odpowiedź na europejskie cele w zakresie solidarności i dobrobytu poprzez fundamentalne priorytety: zatrudnienie oraz działania na rzecz zwalczania ubóstwa i promowania równych szans.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony