RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prioriteiten en doelstellingen: de sociale agenda

Werkgelegenheid en sociaal beleid

Doel van het sociaal en werkgelegenheidsbeleid van de Europese Unie is de werkgelegenheid te bevorderen, de levens- en arbeidsomstandigheden te verbeteren, in passende sociale bescherming, sociaal overleg, human resources development ten behoeve van een blijvend hoog werkgelegenheidspeil te voorzien, en uitsluiting te bestrijden. De nieuwe sociale agenda voor de periode 2006-2010 sluit aan bij de herziene Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid. Hij beantwoordt aan de Europese doelstellingen van solidariteit en welvaart via twee fundamentele prioriteiten: enerzijds werkgelegenheid en anderzijds armoedebestrijding en bevordering van gelijke kansen.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven