RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prioritātes un mērķi: sociālā programma

Nodarbinātība un sociālā politika

Eiropas Savienības sociālās politikas mērķis ir veicināt nodarbinātību, uzlabot dzīves un darba apstākļus, nodrošināt pienācīgu sociālās aizsardzības līmeni, dialogu ar sociālajiem partneriem un cilvēkresursu attīstību, lai panāktu augstu un ilgtspējīgu nodarbinātības līmeni, kā arī pasākumus, lai cīnītos pret sociālo atstumtību. Jaunā Sociālā programma laika posmam no 2006. gada līdz 2010. gadam ir cieši saistīta ar Lisabonas stratēģijas izaugsmei un darba vietām atjaunošanu. Tā īsteno Eiropas solidaritātes un labklājības mērķus ar šādām pamatprioritātēm: nodarbinātība, cīņa pret nabadzību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana.

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums