RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Painopisteet ja tavoitteet: sosiaalinen toimintaohjelma

Työllisyys ja sosiaaliasiat

EU:n sosiaali- ja työllisyyspolitiikan tavoitteena on työllisyyden edistäminen, elin- ja työolosuhteiden parantaminen, riittävä sosiaaliturva, vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten kanssa, inhimillisten voimavarojen kehittäminen pysyvän korkean työllisyystason saavuttamiseksi sekä syrjäytymisen torjuminen. Vuosiksi 2006–2010 laadittu uusi sosiaalipoliittinen ohjelma liittyy uudistetun Lissabonin työllisyys- ja kasvustrategian täytäntöönpanoon. Sillä pyritään antamaan vastaus yhteisvastuuta ja hyvinvointia koskeviin eurooppalaisiin tavoitteisiin kahden pääasiallisen toimintalinjan kautta: työllisyys sekä köyhyyden torjunta ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun