RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prioriteedid ja eesmärgid: sotsiaalmeetmete kava

Tööhõive ja sotsiaalpoliitika

Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika eesmärgid on tööhõive edendamine, elu- ja töötingimuste parandamine, piisav sotsiaalkaitse, dialoog sotsiaalpartneritega, inimressursside arendamine tagamaks tööhõive kõrget ja jätkusuutlikku taset ning tõrjutusevastaste meetmete rakendamine. Uus sotsiaalmeetmete kava ajavahemikuks 2006–2010 koostati Lissaboni majanduskasvu ja tööhõive strateegia taasalgatamise kontekstis. See vastab Euroopa solidaarsus- ja heaolueesmärkidele järgmiste põhiprioriteetide kaudu: tööhõive ning meetmed vaesuse kõrvaldamiseks ja võrdsete võimaluste edendamiseks.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles