RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prioriterede områder og mål: den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden

Beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik

EU's social- og arbejdsmarkedspolitik har til formål at fremme beskæftigelsen, bedre leve- og arbejdsvilkår, en passende social beskyttelse, dialog på arbejdsmarkedet, udvikling af de menneskelige ressourcer, der skal sikre et varigt højt beskæftigelsesniveau, og bekæmpelse af social udstødelse. Den nye sociale dagsorden for perioden 2006-2010 indgår som led i den fornyede Lissabon-strategi for vækst og beskæftigelse. Den imødekommer de europæiske målsætninger om solidaritet og velfærd ved at prioritere to centrale områder, dvs. beskæftigelse samt bekæmpelse af fattigdom og fremme af lige muligheder.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top