RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Приоритети и цели: социалната програма

Заетост и социална политика

Целта на социалната политика на Европейския съюз е насърчаване на заетостта, подобряване на условията на живот и труд, подходящо ниво на социална защита, диалог със социалните партньори, развитие на човешките ресурси, за да се обезпечи високо и устойчиво ниво на заетостта и мерки за борба с изключването. Новата социална програма за периода 2006 – 2010 г. е зададена в контекста на подновяването на Лисабонската стратегия за растеж и работни места. Тя отговаря на европейските цели за солидарност и просперитет чрез фундаменталните приоритети: заетост и мерки за справяне с бедността и насърчаване на равните възможности.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата