RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Den sociala situationen och sysselsättningen i europa

Sysselsättning och socialpolitik

För att kunna följa sysselsättningsläget och den sociala situationen i EU är det mycket viktigt att ha tillgång till jämförbar statistik på EU-nivå. Statistiken behövs bland annat för att kunna utvärdera vilka effekter som den ekonomiska utvecklingen och befolkningsförändringarna har på arbetsmarknaden. Därför har kommissionen infört system för att samla in statistiska uppgifter som ligger till grund för olika resultatindikatorer. Kommissionen stöder också medlemsländernas egna analyser (genom gemenskapsprogrammet för sysselsättning och social solidaritet) och arbetet som utförs av Europeiska observationsorganet för sysselsättning. Alla statistiska uppgifter ges ut i årliga rapporter.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början