RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sociálna situácia a zamestnanosť v Európe

Zamestnanosť a sociálna politika

Základom monitorovania vývoja v sociálnej oblasti a na trhu práce v Európskej únii sú štatistické údaje, ktoré možno porovnávať na európskej úrovni. Využívajú sa najmä na hodnotenie vplyvu hospodárskych a demografických zmien na trh práce. Komisia v tomto smere vytvorila systémy na zber štatistických informácií používaných na stanovenie ukazovateľov výkonnosti. Súčasne podporuje analýzy realizované členskými štátmi prostredníctvom programu Spoločenstva pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu a činnosti Európskej agentúry na sledovanie zamestnanosti. Všetky tieto informácie sa zaznamenávajú vo výročných správach.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok