RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Situaţia socială şi a ocupării forţei de muncă în Europa

Ocuparea forţei de muncă şi politica socială

Existenţa unor date statistice comparabile la nivel european este esenţială pentru monitorizarea evoluţiei situaţiei sociale şi a pieţei muncii în Uniunea Europeană. Acestea sunt utilizate, în special, pentru a evalua impactul schimbărilor economice şi demografice asupra pieţei muncii. În acest sens, Comisia a instituit sisteme de colectare a informaţiilor statistice, în baza cărora se stabilesc indicatorii de performanţă. Comisia sprijină, de asemenea, activităţile de analiză derulate de statele membre, prin Programul comunitar pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate, precum şi activitatea Observatorului European al Ocupării Forţei de Muncă. Toate aceste informaţii sunt reflectate în rapoarte anuale.

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii