RSS
Abėcėlinė rodyklė

Socialinė ir užimtumo situacija Europoje

Užimtumas ir socialinė politika

Statistiniai duomenys, kuriuos galima palyginti Europos mastu, yra būtini socialinės ir užimtumo rinkos pokyčių stebėsenai Europos Sąjungoje. Jie ypač naudojami ekonominių ir demografinių pokyčių poveikiui užimtumo rinkoje įvertinti. Šiuo atžvilgiu Komisija sukūrė sistemas, skirtas statistinės informacijos rinkimui ir naudojimui, veiksmingumo rodikliams nustatyti. Ji taip pat remia valstybių narių analitinį darbą, atliekamą per Bendrijos užimtumo ir solidarumo programą, ir Europos užimtumo observatorijos darbą. Visa ši informacija yra įrašyta kasmetinėse ataskaitose.

Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią