RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sotsiaalne ja tööhõivealane olukord Euroopas

Tööhõive ja sotsiaalpoliitika

Euroopa Liidu sotsiaalvaldkonna ja tööturu arengutendentside jälgimisel on äärmiselt oluline Euroopa tasandil võrreldavate statistikaandmete olemasolu. Neid andmeid kasutatakse eelkõige selleks, et hinnata majanduslike ja demograafiliste muutuste mõju tööturule. Sel otstarbel on komisjon välja töötanud tulemuslikkuse näitajate kehtestamiseks kasutatavad statistikaandmete kogumise süsteemid. Samuti toetab komisjon liikmesriikide poolt ühenduse tööhõive ja solidaarsuse programmi raames tehtavaid analüüse ning Euroopa Tööhõive Seirekeskuse tööd. Kogu teave on talletatud aastaaruannetes.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles