RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Социална ситуация и състояние на заетостта в Европа

Заетост и социална политика

Статистическите данни, които могат да бъдат сравнени на европейско ниво, са съществено важни за наблюдението на социалното развитие и на пазара на труда в Европейския съюз. Те се използват конкретно за оценяване на въздействието на икономическите и демографски промени на пазара на труда. В тази връзка Комисията е разработила системи за събиране на статистическа информация, използвана за установяване на показатели за изпълнението. Тя подкрепя също анализите, предприети от държавите-членки чрез Програмата на Общността за заетост и солидарност и работата на Европейската обсерватория по заетостта. Цялата тази информация се записва в годишни отчети.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата