RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan työllisyyden seurantakeskus (EEO)

Euroopan työllisyyden seurantakeskuksen (EEO) tavoitteena on helpottaa jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa ja analysoida työmarkkinoiden kehityssuuntia Euroopan unionissa (EU). Se auttaa Euroopan komissiota laatimaan EU:n työllisyyspolitiikkaa.

SÄÄDÖS

Neuvoston ja neuvostoon kokoontuneiden työ- ja sosiaaliministerien päätöslauselma, annettu 30 päivänä marraskuuta 1989, Euroopan työllisyyden seurantakeskuksen perustamisesta [EYVL C 328, 30.12.1989].

TIIVISTELMÄ

Euroopan työllisyyden seurantakeskus on Euroopan unionin (EU) työllisyyspolitiikkoja ja työmarkkinoiden kehityssuuntia tarkkaileva tietojärjestelmä. Sen tehtävänä on analysoida työmarkkinoiden ennustettavissa olevaa kehitystä erityisesti toimialoilla, joihin sisämarkkinoiden valmistuminen vaikuttaa eniten.

Sen tärkeimmät tehtävät ovat

  • kerätä yleisiä ja tilastotietoja EU:n jäsenvaltioissa
  • analysoida suuria kehityssuuntauksia toimialoittain
  • tiedottaa tuloksista talous- ja yhteiskuntaelämän päättäjille ja varsinkin EU:n työmarkkinaosapuolille.

Seurantakeskus muodostuu jäsenvaltioiden ja EU:n ehdokasmaiden sekä Euroopan talousalueen (ETAn) jäsenmaiden edustajista. Sen toiminnasta vastaavat johtoryhmä ja asiantuntijaverkosto.

Yhteisön työllisyyden dokumentointijärjestelmä (SYSDEM)

SYSDEM (DE) (EN) (FR) on riippumattomiin kansallisiin tutkimuslaitoksiin kuuluvien asiantuntijoiden verkosto. Verkosto tukee OOE:n tehtävien suorittamista

  • laatimalla työmarkkinapolitiikan vaikutusta koskevia arviointi- ja tutkimusraportteja
  • analysoimalla työllisyyttä koskevia poliittisia painopisteitä
  • analysoimalla työllisyyspolitiikan kansallisia uudistusohjelmia.
Viimeisin päivitys 20.05.2011

Katso myös

  • Euroopan työllisyyden seurantakeskuksen (DE) (FR) (EN) internetsivusto
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun