RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Det Europæiske Beskæftigelsesobservatorium

Det Europæiske Beskæftigelsesobservatorium har som formål at fremme udveksling af information mellem medlemsstaterne og analysere tendenser på arbejdsmarkederne i Den Europæiske Union (EU). Det bistår Europa-Kommissionen i udarbejdelsen af den europæiske beskæftigelsespolitik.

DOKUMENT

Resolution vedtaget af Rådet og arbejds- og socialministrene, forsamlet i Rådet, den 30. november 1989 om oprettelse af et europæisk observationsorgan for beskæftigelse [EFT C 328 af 30.12.1989].

RESUMÉ

Det Europæiske Beskæftigelsesobservatorium er et informationssystem vedrørende beskæftigelsespolitik og arbejdsmarkedstendenser i Den Europæiske Union (EU). Målet er at analysere den forventede udvikling på arbejdsmarkederne, særligt i de sektorer, der i størst grad berøres af færdiggørelsen af det indre marked.

Observatoriets vigtigste opgaver er

  • indsamling af oplysninger og statistiske data fra EU-landene
  • sektorvise analyser af udviklingstendenserne
  • formidling af resultaterne til de ansvarlige på det økonomiske og sociale område, særligt de europæiske arbejdsmarkedsparter.

Beskæftigelsesobservatoriet er sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne, kandidatlandene samt medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Opgaverne udføres via en styregruppe og et netværk af eksperter.

SYSDEM – Europæisk system for dokumentation om beskæftigelse

SYSDEM (DE) (EN) (FR) er et net af eksperter fra uafhængige nationale forskningsinstitutter. Netværket bidrager til gennemførelsen af Beskæftigelsesobservatoriets opgaver via

  • udarbejdelse af rapporter om evalueringer og undersøgelser af arbejdsmarkedspolitikkens virkninger
  • analyse af de politiske prioriteter på beskæftigelsesområdet
  • analyse af de nationale reformprogrammer på beskæftigelsesområdet.
Seneste ajourføring: 20.05.2011

Se endvidere

  • Det Europæiske Beskæftigelsesobservatoriums (DE) (FR) (EN) netsted
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top