RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sysselsättningsskapande åtgärder

Sysselsättning och socialpolitik

I den reviderade Lissabonstrategin är sysselsättningen en absolut prioritet. Detta avspeglas i programplaneringen av gemenskapens finansieringsinstrument för perioden 2007–2013 (gemenskapsprogrammet för sysselsättning och social solidaritet, Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden). Samtidigt deltar kommissionen i kampen mot arbetslösheten och svartjobben genom att verka för modernare offentlig arbetsförmedling och ökad flexibilitet hos arbetsgivare och arbetstagare. Kommissionen gynnar politiska initiativ på olika ekonomiska nyckelområden (till exempel tjänstemarknaden) och stöder insatser som riktas mot kategorier av anställda som behöver integreras bättre på arbetsmarknaden (kvinnor, äldre personer). Kommissionen tillåter medlemsstaterna att använda statligt stöd och momsnedsättningar som verktyg för att främja sysselsättningen.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början