RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ukrepi za ustvarjanje delovnih mest

Politika zaposlovanja in socialna politika

Zaposlovanje je po revidirani lizbonski strategiji postalo absolutna prednostna naloga. To se odraža v načrtovanju programov finančnih instrumentov Skupnosti za obdobje 2007–2013 (Program Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost, Evropski socialni sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj). Istočasno Komisija z modernizacijo zaposlovanja v javnem sektorju in spodbujanjem prožnosti med delodajalci in zaposlenimi podpira boj proti brezposelnosti in neprijavljenemu delu. Spodbuja različne pristope politik glede na ključne gospodarske sektorje, kot so storitve, in kategorije zaposlenih, ki bi bili lahko bolje vključeni na trg dela (npr. ženske in starejši ljudje). Komisija državam članicam dovoljuje uporabljati državno pomoč in znižanje DDV-ja kot instrumenta za spodbujanje zaposlovanja.

Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh