RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Opatrenia na tvorbu zamestnanosti

Zamestnanosť a sociálna politika

Absolútnou prioritou revidovanej Lisabonskej stratégie sa stala zamestnanosť. Táto skutočnosť sa odráža pri tvorbe programov v rámci finančných nástrojov Spoločenstva na obdobie rokov 2007 – 2013 (Program Spoločenstva pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu, Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja). Komisia súčasne podporuje boj proti nezamestnanosti a nelegálnej práci prostredníctvom modernizácie verejných služieb zamestnanosti a podpory flexibility medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Presadzuje diferenciáciu politických prístupov v závislosti od kľúčových sektorov hospodárstva, napríklad v oblasti služieb, a podľa kategórií zamestnancov, ktorí by mohli byť lepšie integrovaní do trhu práce (napríklad ženy a starší ľudia). Komisia umožňuje členským štátom využívať ako nástroje na podporu zamestnanosti štátnu pomoc a zníženie DPH.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok