RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Măsuri pentru crearea de locuri de muncă

Ocuparea forţei de muncă şi politica socială

Ocuparea forţei de muncă a devenit o prioritate absolută în contextul Strategiei de la Lisabona revizuite. Acest lucru se reflectă în programarea instrumentelor financiare comunitare pentru perioada 2007-2013 (Programul european pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială, Fondul social european şi Fondul european de dezvoltare regională). În acelaşi timp, Comisia sprijină lupta împotriva şomajului şi a muncii nedeclarate prin modernizarea serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă şi prin promovarea flexibilităţii în rândul angajatorilor şi al angajaţilor. Aceasta încurajează adoptarea unor abordări politice diferite în funcţie de sectoarele economice cheie, cum ar fi sectorul serviciilor, precum şi în funcţie de categoriile de angajaţi care ar putea fi mai bine integraţi pe piaţa muncii (de ex. femeile şi persoanele în vârstă). Comisia permite statelor membre să utilizeze ajutoare de stat şi reduceri de TVA ca instrumente de promovare a ocupării forţei de muncă.

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii