RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Acties voor het creëren van banen

Werkgelegenheid en sociaal beleid

De herziene Lissabonstrategie heeft van de werkgelegenheid een absolute prioriteit gemaakt, zoals blijkt uit de programmering van de communautaire financiële instrumenten voor de periode 2007-2013 (communautair programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit, Europees Sociaal Fonds en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Tegelijkertijd verleent de Commissie haar steun aan de strijd tegen werkloosheid en zwartwerk door de openbare diensten voor arbeidsvoorziening te moderniseren en werkgevers en werknemers tot meer flexibiliteit aan te moedigen. Zij pleit voor verschillende beleidsbenaderingen naargelang van de economische sleutelsectoren zoals de dienstensector, en de categorieën werknemers die beter op de arbeidsmarkt kunnen worden geïntegreerd (vrouwen, ouderen). De Commissie staat de lidstaten toe staatssteun en verlaagde btw-tarieven te gebruiken als instrumenten om de werkgelegenheid te bevorderen.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven