RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Darba vietu izveides pasākumi

Nodarbinātība un sociālā politika

Atjaunotajā Lisabonas stratēģijā nodarbinātībai ir piešķirta absolūti prioritāra loma. Tas atspoguļojas Kopienas finanšu instrumentu plānošanā laika periodam no 2007. gada līdz 2013. gadam (Kopienas Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma, Eiropas Sociālais fonds un Eiropas Reģionālās attīstības fonds). Vienlaikus Komisija atbalsta cīņu pret bezdarbu un nedeklarētu darbu, modernizējot valsts nodarbinātības dienestus un veicinot darba devēju un darbinieku pielāgošanās spējas. Tā atbalsta dažādas politikas pieejas atbilstoši galvenajām ekonomikas nozarēm, piemēram, pakalpojumu nozarei, un darbinieku kategorijām, kuras varētu labāk iesaistīt darba tirgū (piemēram, sievietes un vecāka gadagājuma cilvēki). Komisija ļauj dalībvalstīm izmantot valsts atbalstu un PVN samazināšanu kā instrumentus nodarbinātības veicināšanai.

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums