RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Darbo vietų kūrimo priemonės

Užimtumas ir socialinė politika

Užimtumas tapo absoliučiu prioritetu pagal peržiūrėtą Lisabonos strategiją. Tai atsispindi Bendrijos finansinių priemonių 2007–2013 m. programavimo laikotarpyje (Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programa, Europos socialinis fondas ir Europos regioninės plėtros fondas). Tuo pat metu Komisija remia kovą su nedarbu ir nedeklaruotu darbu, modernizuodama viešąsias įdarbinimo paslaugas ir skatindama darbdavių ir darbuotojų lankstumą. Ji skatina taikyti skirtingus politikos metodus atsižvelgiant į pagrindinius ekonomikos sektorius, kaip antai paslaugų, ir darbuotojų kategorijas, kurias būtų galima geriau integruoti į darbo rinką (pavyzdžiui, moteris ir vyresnio amžiaus asmenis). Komisija leidžia valstybėms narėms naudoti valstybės pagalbą ir PVM sumažinimą kaip priemones užimtumui skatinti.

Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią