RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Töökohtade loomise meetmed

Tööhõive ja sotsiaalpoliitika

Muudetud Lissaboni strateegias kuulub tööhõivele kindel prioriteet. See peegeldub ühenduse rahastamisvahendite suunamises ajavahemikuks 2007–2013 (ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm, Euroopa Sotsiaalfond ja Euroopa Regionaalarengu Fond). Samal ajal toetab komisjon riiklike tööhõiveametite ajakohastamise ning paindlikkuse edendamise kaudu tööandjate ja töötajate hulgas ka võitlust tööpuuduse ja „mustalt” töötamise vastu. Komisjon innustab erinevate poliitiliste lähenemisviiside kasutamist, mis sobivad olulisemate majandussektorite (nt teenuste valdkonna) ja teatud töötajarühmade puhul, kes tuleks tööturule paremini integreerida (nt naised ja eakamad inimesed). Komisjon lubab liikmesriikidel kasutada tööhõive soodustamiseks riigiabi ja käibemaksu alandamist.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles