RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Beskæftigelsesfremmende aktiviteter

Beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik

Den reviderede Lissabon-strategi har gjort beskæftigelsen til førsteprioritet. Det afspejles i programmeringen af Fællesskabets finansielle instrumenter for perioden 2007-2013 (fællesskabsprogrammet for beskæftigelse og social solidaritet, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling). Samtidig støtter Kommissionen bekæmpelse af arbejdsløshed og sort arbejde gennem modernisering af de offentlige arbejdsformidlinger og fremme af fleksibilitet blandt arbejdsgivere og arbejdstagere. Den fremmer forskellige politiske tilgange, som er afpasset efter de vigtigste økonomiske sektorer, f.eks. serviceområdet, og kategorier af arbejdstagere, som kan integreres bedre på arbejdsmarkedet (kvinder, ældre). Kommissionen tillader medlemsstaterne at anvende statsstøtte og lavere moms til at fremme beskæftigelsen.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top