RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Opatření pro tvorbu pracovních míst

Zaměstnanost a sociální politika

Zaměstnanost se podle revidované Lisabonské strategie stala absolutní prioritou. To se odráží v tvorbě programů finančních nástrojů Společenství pro období 2007–2013 (Program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu, Evropský sociální fond a Evropský fond pro regionální rozvoj). Současně Komise podporuje boj proti nezaměstnanosti a nezákonnému zaměstnávání pomocí modernizace veřejných služeb zaměstnanosti a podpory flexibility mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Povzbuzuje různé přístupy politiky podle klíčových hospodářských odvětví, jako jsou služby, a kategorie zaměstnanců, kteří by mohli být lépe začleněni na trh práce (např. ženy a senioři). Komise povoluje členským státům využívat státní podporu a snížení DPH jako nástroje pro podporu zaměstnanosti.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky