RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Мерки за създаване на работни места

Заетост и социална политика

Заетостта се е превърнала в абсолютен приоритет съгласно ревизираната Лисабонска стратегия. Това се отразява в програмирането на финансовите инструменти на Общността за периода 2007 – 2013 г. (Програмата на Общността за заетост и социална солидарност, Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие). Същевременно Комисията подкрепя борбата срещу безработицата и недекларирания труд чрез модернизиране на публичните услуги по заетостта и насърчаване на гъвкавостта между работодателите и служителите. Тя насърчава различни подходи на политиките според ключовите сектори на икономиката, като например услугите, и категориите от служители, които биха могли да се интегрират по-добре на пазара на труда (напр. жени и възрастни хора). Комисията позволява на държавите-членки да използват държавна помощ и намаляване на ставката на ДДС като инструменти за насърчаване на заетостта.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата