RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Programul pentru învăţarea reciprocă în domeniul ocupării forţei de muncă

Programul pentru învăţarea reciprocă încurajează statele membre să facă schimb de experienţe şi de bune practici în domeniul politicii de ocupare a forţei de muncă.

Programul vizează îmbunătăţirea şi dezvoltarea cooperării între statele membre, atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional şi local. Acţiunile de cooperare sunt întreprinse în domeniile-cheie ale strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă (SEO), care face parte integrantă din strategia Europa 2020.

Astfel, programul contribuie la obiectivele care trebuie atinse de Uniunea Europeană (UE) până în 2020 în materie de ocupare a forţei de muncă şi incluziune socială, pentru ca:

  • 75 % dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani să aibă un loc de muncă;
  • rata de abandon şcolar să fie mai mică de 10 % şi 40 % dintre tineri să deţină o diplomă de învăţământ superior;
  • numărul persoanelor ameninţate cu sărăcia să fie redus cu 20 de milioane.

Totodată, programul pentru învăţarea reciprocă participă la obiectivele generale ale metodei deschise de coordonare (MDC) pentru convergenţa politicilor de ocupare a forţei de muncă.

Punerea în practică a programului

Programul prevede trei tipuri de acţiuni:

  • seminare tematice privind priorităţile politicilor de ocupare a forţei de muncă, în cadrul cărora factorii de decizie politici, partenerii sociali şi alte părţi interesate să poată dezbate cu privire la punerea în aplicare a strategiei Europa 2020;
  • reuniuni „de evaluare între parteneri”, în cadrul cărora reprezentanţi ai guvernelor naţionale şi experţi independenţi să discute în legătură cu chestiuni politice specifice, pentru a facilita transferul de bune practici între statele membre;
  • activităţi de monitorizare şi de difuzare a rezultatelor acţiunilor în rândul unui grup mai larg de participanţi interesaţi la nivel naţional.

Programul este deschis spre participare statelor membre UE, ţărilor candidate la aderare şi ţărilor din Spaţiul Economic European (SEE).

Finanţare

Programul Progress pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate finanţează activităţile de învăţare reciprocă. Programul susţine în principal cooperarea statelor membre UE în materie de politică şi de abordări inovatoare în domeniul ocupării forţei de muncă.

Context

Programul pentru învăţarea reciprocă a fost relansat în 2004 în urma concluziilor Grupului operativ european pentru ocuparea forţei de muncă (DE) (EN) (ES) (FR), care au subliniat importanţa schimburilor de bune practici în acest domeniu.

Ultima actualizare: 30.06.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii