RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sysselsättning och socialpolitik: den internationella dimensionen och utvidgningen

Sysselsättning och socialpolitik

EU strävar efter att både internationellt och internt säkra att den ekonomiska utvecklingen också medför sociala framsteg. Den har därför infört en social dimension i sina yttre förbindelser, både när det gäller rättvis och hållbar globalisering och med tanke på framtida utvidgningar. På den internationella arenan uppmuntrar EU iakttagandet av grundläggande arbetsnormer som den ser som en integrerad del av de mänskliga rättigheterna. Dessutom deltar EU aktivt i arbetet för att främja lika möjligheter och icke-diskriminering samt ett rättvist ekonomiskt system. Inom förfarandet för anslutning till EU kommer detta till uttryck genom att kandidatländerna före anslutningen måste anta gemenskapens regelverk.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början