RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ocuparea forţei de muncă şi politica socială: dimensiunea internaţională şi extinderea

Ocuparea forţei de muncă şi politica socială

Atât la nivel internaţional, cât şi în interiorul său, UE se străduieşte să se asigure că dezvoltarea economică este însoţită de progrese sociale. De aceea, a introdus o dimensiune socială în relaţiile sale externe, atât în contextul unei globalizări echitabile şi durabile, cât şi în perspectiva unor viitoare extinderi. La nivel internaţional, UE susţine respectarea normelor fundamentale ale muncii, pe care le consideră parte integrantă a drepturilor omului. De asemenea, participă în mod activ la apărarea egalităţii de şanse şi a nediscriminării, promovând instituirea unui sistem economic echitabil. În cazul concret al procesului de aderare la UE, această abordare se reflectă în obligaţia ţărilor candidate de a adopta acquis-ul comunitar.

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii