RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zatrudnienie i polityka społeczna: wymiar międzynarodowy i rozszerzenie

Zatrudnienie i polityka społeczna

W ujęciu międzynarodowym, jak również terytorialnym, Unia Europejska dąży do zapewnienia, aby rozwój gospodarczy szedł w parze z postępem społecznym. Dlatego też uczyniła kwestie społeczne przedmiotem swoich stosunków zewnętrznych, tak w kontekście sprawiedliwej i zrównoważonej globalizacji, jak w perspektywie przyszłych rozszerzeń. Na szczeblu międzynarodowym UE popiera postępowanie zgodne z fundamentalnymi normami pracy, które uważa za nieodłączny element praw człowieka. Aktywnie uczestniczy również w obronie równych szans i niedyskryminacji oraz promuje ustanowienie sprawiedliwego systemu gospodarczego. W szczególnym przypadku procesu przystępowania do UE podejście to odzwierciedla nakładany na kraje kandydujące obowiązek przyjęcia ustanowionego prawa wspólnotowego (dorobku prawnego Wspólnoty).

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony