RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Werkgelegenheid en sociaal beleid: internationale dimensie en uitbreiding

Werkgelegenheid en sociaal beleid

Niet alleen binnen maar ook buiten haar grenzen probeert de Europese Unie (EU) ervoor te zorgen dat economische ontwikkeling gepaard gaat met sociale vooruitgang. Daarom heeft zij aan haar buitenlandse beleid een sociale dimensie toegevoegd, of het nu gaat om rechtvaardige, duurzame globalisering of toekomstige uitbreidingen. Op internationaal niveau dringt zij aan op eerbiediging van de fundamentele arbeidsnormen, die zij als een geïntegreerd onderdeel van de mensenrechten beschouwt. Daarnaast zet zij zich actief in voor gelijke kansen en non-discriminatie en voor de invoering van een rechtvaardig economisch systeem. Wat het toetredingsproces tot de EU betreft, komt dit tot uiting in het feit dat de kandidaat-lidstaten verplicht zijn het communautair acquis in te voeren.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven