RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nodarbinātība un sociālā politika: starptautiskā dimensija un paplašināšanās

Nodarbinātība un sociālā politika

Gan starptautiskajā arēnā, gan savā teritorijā ES cenšas gādāt par to, lai vienlaikus ar ekonomikas attīstību notiktu arī sociālais progress. Tādēļ ES ir iekļāvusi sociālos jautājumus savu ārējo attiecību dienas kārtībā — ‎gan saistībā ar taisnīgu un ilgtspējīgu globalizāciju, gan turpmākas paplašināšanās kontekstā. ES starptautiskā līmenī aizstāv darba tiesību pamatnormu ievērošanu, kuras tā uzskata par cilvēktiesību neatņemamu daļu. Tā arī aktīvi piedalās vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas aizsardzībā un veicina taisnīgas ekonomiskās sistēmas izveidi. Saistībā ar pievienošanos Eiropas Savienībai šo pieeju atspoguļo prasība kandidātvalstīm pieņemt Kopienas tiesību normu kopumu (Kopienas acquis).

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums