RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Työllisyys ja sosiaaliasiat: kansainvälinen ulottuvuus ja laajentuminen

Työllisyys ja sosiaaliasiat

Euroopan unioni pyrkii varmistamaan, että sen rajojen ulkopuolella aivan kuten sen omalla alueellakin tapahtuu taloudellisen kehityksen myötä yhteiskunnallista edistystä. Sen vuoksi unioni on sisällyttänyt yhteiskunnallisen ulottuvuuden yhtä lailla oikeudenmukaista ja kestävää globalisaatiota kuin tulevia laajentumisia koskevaan ulkosuhdetoimintaansa. Unioni pyrkii edistämään perustyönormien kunnioittamista kaikkialla maailmassa. Se katsoo kyseisten normien liittyvän kiinteästi ihmisoikeuksiin. Lisäksi unioni osallistuu aktiivisesti yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja syrjimättömyyden tukemiseen ja edistää tasa-arvoisen talousjärjestelmän kehittämistä. Euroopan unioniin liittymistä koskevassa prosessissa tämä merkitsee käytännössä sitä, että ehdokasvaltioiden on sisällytettävä yhteisön säännöstö kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun