RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tööhõive ja sotsiaalpoliitika: rahvusvaheline mõõde ja laienemine

Tööhõive ja sotsiaalpoliitika

Euroopa Liit püüdleb nii oma territooriumi piires kui rahvusvaheliselt selle poole, et majandusliku arenguga käiks kaasas sotsiaalne progress. Seepärast on välissuhete teemaks ka sotsiaalküsimused, seda nii õiglase ja jätkusuutliku üleilmastumise kontekstis kui silmas pidades tulevasi laienemisi. Rahvusvahelisel tasandil seisab EL hea tööõiguse põhireeglite järgimise eest, mida EL peab inimõiguste lahutamatuks osaks. Samuti osaleb EL aktiivselt võrdsete võimaluste kaitsel ja mittediskrimineerimise toetamisel ning edendab õiglase majandussüsteemi arendamist. Euroopa Liiduga ühinemise protsessis tähendab see kandidaatriikide kohustust võtta omaks kehtiv ühenduse õigustik (acquis).

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles