RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik: den internationale dimension og udvidelse

Beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik

Den Europæiske Union (EU) gør en indsats for at sikre, at sociale fremskridt følger i kølvandet på økonomisk udvikling, ikke alene inden for sit eget område, men også uden for sine grænser. EU har derfor indført en social dimension i sine forbindelser udadtil, både for så vidt angår en retfærdig og bæredygtig globalisering og kommende udvidelser. Internationalt opfordrer EU til overholdelse af grundlæggende arbejdstagerrettigheder, der betragtes som en integrerende del af menneskerettighederne. Endvidere deltager EU aktivt i forsvaret af lige muligheder og ikke-diskrimination og fremmer indførelse af et bæredygtigt økonomisk system. For så vidt angår EU-tiltrædelsesprocessen, kommer dette til udtryk gennem en forpligtelse fra kandidatlandenes side til at indarbejde EU-lovgivningen i deres egen.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top