RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zaměstnanost a sociální politika: mezinárodní rozměr a rozšíření

Zaměstnanost a sociální politika

V mezinárodním měřítku, stejně jako na svém území, se Evropská unie snaží zajistit, aby byl hospodářský rozvoj doprovázen sociálním pokrokem. Proto ze sociálních otázek udělala předmět svých vnějších vztahů, jak v kontextu spravedlivé a udržitelné globalizace, tak z hlediska budoucích rozšíření. Na mezinárodní úrovni obhajuje dodržování klíčových pracovních norem, které považuje za nedílnou součást lidských práv. Také se aktivně účastní obrany rovných příležitostí a zákazu diskriminace a prosazuje vytvoření spravedlivého hospodářského systému. Ve specifickém případě procesu přistoupení k EU se tento přístup odráží v povinnosti kandidátských zemí přijmout zavedené právo Společenství (tzv. acquis Společenství).

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky