RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Заетост и социална политика: международно измерение и разширяване

Заетост и социална политика

В международен план, както и на собствената си територия, ЕС се стреми да обезпечи икономическото развитие да бъде съпроводено от социален прогрес. Затова е поставил социалните проблеми като предмет на външните си отношения както в контекста на справедлива и устойчива глобализация, така и с оглед на бъдещото разширяване. На международно равнище той защитава спазването на основните стандарти на труда, които счита за неделима част от човешките права. Освен това, участва активно в защитата на равните възможности и недискриминацията и насърчава създаването на справедлива икономическа система. В конкретния случай на процеса на присъединяване към ЕС този подход е отразен в задължението на държавите кандидатки да приемат установеното право на Общността (достижения на правото на ЕС).

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата